FAQ

Wat is een transitievergoeding?

Een transitievergoeding is een ontslagvergoeding. Je krijgt deze vergoeding als je ontslag hebt gekregen of als je (uitzend)contract niet is verlengd.

Deze vergoeding is sinds 1 juli 2015 wettelijk geregeld. De vergoeding is bedoeld als financiële buffer. Je kunt van deze transitievergoeding bijvoorbeeld een opleiding betalen om je kans op een nieuwe baan te vergroten.

Heb ik recht op een transitievergoeding als ik mijn baan kwijt ben door corona?

Als je je baan kwijt bent geraakt door het coronavirus, heb je waarschijnlijk wél recht op een transitievergoeding. Maar alleen als je buiten jouw schuld om je baan bent kwijtgeraakt, en als je werkgever niet door de rechter failliet is verklaard.

Ga voor meer informatie naar onze speciale pagina over het coronavirus

Heb ik recht op een transitievergoeding met een nulurencontract?

Ja, ook met een nulurencontract of oproepcontract heb je recht op een transitievergoeding. De transitievergoeding wordt dan berekend over al je bruto salaris tijdens je dienstverband.

Omdat dit een wat moeilijkere rekensom is dan bij een contract met vast aantal uren, raden we je aan een mail te sturen naar info@berekenjetransitievergoeding.nl. Geef daarin zo precies mogelijk aan hoe lang je voor je (ex-)werkgever in dienst bent geweest, wanneer je contract is opgezegd en hoe veel uren je gemiddeld gewerkt hebt. 

Heb ik recht op een transitievergoeding als ik via een uitzendbureau heb gewerkt?

Ja, je hebt ook recht op een transitievergoeding als je via een uitzendbureau hebt gewerkt. In dat geval is het uitzendbureau je werkgever en is het uitzendbureau dus ook verantwoordelijk voor het betalen van je transitievergoeding.

Wat is er veranderd sinds 1 januari 2020?

Per 1 januari 2020 is een nieuwe wet in werking getreden met gevolgen voor iedere werknemer of zzp’er in Nederland: de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB). Voor uitgebreide informatie over deze wet verwijzen wij je graag naar de website van de Rijksoverheid: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/arbeidsovereenkomst-en-cao/plannen-kabinet-voor-me er-balans-tussen-vast-werk-en-flexwerk

Onze korte samenvatting: voorheen had je pas recht op een transitievergoeding bij een dienstverband van minimaal 2 jaar, maar per 1 januari 2020 heb je al vanaf je eerste werkdag recht op een transitievergoeding.

Heb je bijvoorbeeld een kort uitzendcontract of een tijdelijk dienstverband dat afloopt na 1 januari 2020, dan heb je recht op een transitievergoeding. Je hebt zelfs recht op een transitievergoeding als je binnen de proeftijd van een dienstverband wordt ontslagen.

Wanneer heb ik recht op een transitievergoeding?
Je hebt recht op een transitievergoeding als je buiten jouw schuld om wordt ontslagen of je tijdelijke contract niet wordt verlengd.
Wanneer heb ik géén recht op een transitievergoeding?
In de volgende situaties heb je géén recht op een transitie- of ontslagvergoeding:

  • Je bent ontslagen door ernstig verwijtbaar handelen of nalaten door jouzelf;
  • Toen je werd ontslagen was je nog geen 18 jaar en je hebt gemiddeld maximaal 12 uur per week gewerkt;
  • Je bent ontslagen omdat je de AOW-leeftijd of andere pensioengerechtigde leeftijd hebt bereikt;
  • Je werkgever is failliet, heeft uitstel van betaling of de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen is van toepassing op je werkgever;
  • in je cao is een gelijkwaardige voorziening voor een transitievergoeding opgenomen;
  • je bent een nieuw tijdelijk contract aangegaan vóór de einddatum van je eerdere tijdelijke contract. Voorwaarde daarbij is dat het nieuwe contract na maximaal 6 maanden ingaat na het eindigen van het vorige contract (en tussentijds kan worden opgezegd);
  • als je werkgever je een gelijkwaardig contract aanbiedt voordat je tijdelijke contract afloopt;
  • als je werkgever je aanbiedt om je tijdelijke contract te verlengen, voordat dat contract afloopt. Het maakt niet uit of je het aanbod accepteert.
Hoe wordt de transitievergoeding berekend?

De hoogte van je transitievergoeding is afhankelijk van je maandsalaris en hoe lang je voor je werkgever hebt gewerkt. Wil jij weten op hoe veel transitievergoeding jij recht hebt? Ga dan nu naar onze rekentool.

Wat is aanzegverplichting?
Als je een tijdelijk contract hebt, is je werkgever verplicht om minimaal één maand voor de einddatum van je contract door te geven of hij het contract wel of niet wil verlengen. Dit heet de aanzegverplichting. Je werkgever kan per brief of mail aanzeggen, of hij kan een aanzegbepaling in je contract opnemen.
Wat is een aanzegvergoeding?

Als je werkgever niet aan de aanzegverplichting voldoet, heb je recht op een aanzegvergoeding. De aanzegvergoeding is één bruto maandsalaris zonder vakantietoeslag. Bij te late aanzegging, dus binnen één maand na de einddatum van je contract, heb je recht op aanzegvergoeding naar rato.

Hoe claim ik mijn transitievergoeding?

Je werkgever is verplicht om de transitievergoeding uiterlijk 1 maand na het aflopen van je arbeidsovereenkomst te betalen. Doet hij dit niet, dan kun je een procedure starten bij de kantonrechter. Je kunt echter een ingewikkelde procedure voorkomen door ons de procedure te laten afhandelen. Wij sturen namens jou een brief naar je werkgever om je transitievergoeding te claimen. Als betaling uitblijft, schakelen wij de kantonrechter in en handelen we het verder voor je af.

Let op! Je transitievergoeding moet binnen 3 maanden na je laatste werkdag geclaimd worden. Houd hier ook rekening mee als je de claim door ons laat doen. Vul dan z.s.m. het formulier in. Voorkom dat je net te laat bent, want het kan enkele werkdagen duren voor we contact met je werkgever krijgen om de vergoeding te claimen.

Wat als mijn werkgever niet wil betalen?

Als betaling uitblijft, moet er een procedure bij de kantonrechter worden gestart. Zo wordt je werkgever verplicht om de vergoeding uit te betalen.

Als je via ons je transitievergoeding claimt, zullen wij dit uiteraard voor je afhandelen.

Wat doet een kantonrechter?

Een kantonrechter is een alleensprekende rechter bij een rechtbank. De kantonrechter behandelt alleen zogenaamde kantonzaken. Dit zijn civiele zaken tot een bedrag van € 25.000, arbeidszaken, huurzaken, consumentenkoopzaken, consumentenkredietzaken met een krediet tot € 40.000 en lichte strafzaken zoals snelheidsovertredingen.

Omdat het werk zo veelzijdig is, worden alleen ervaren rechtbankrechters tot kantonrechter benoemd.

Wat is een vaststellingsovereenkomst?

Bij ontslag met wederzijds goedvinden wordt een vaststellingsovereenkomst (vaak afgekort als VSO) opgesteld. Hierin worden afspraken opgenomen rondom het ontslag, zoals de transitievergoeding. 

Let op: als je een vaststellingsovereenkomst tekent, ga je meestal akkoord met het begrip: finale kwijting. Dat wil zeggen dat je na ondertekening nooit meer kan terugkomen op rechten die je had, zoals het recht op een transitievergoeding. 

Tip: overleg dus altijd met een arbeidsrechtjurist of advocaat voordat je akkoord gaat met het voorstel van je werkgever. Je kan uiteraard ook met ons contact opnemen, zodat wij je kunnen helpen met het verkrijgen van de juiste transitievergoeding of ontslagvergoeding. 

Wat is een slapend dienstverband?

Een slapend dienstverband betekent dat je na 2 jaar ziek / arbeidsongeschikt te zijn geweest nog steeds ziek thuis zit en niet ontslagen bent. Na twee jaar hoeft de werkgever jouw loon niet meer uit te betalen omdat je dan een arbeidsongeschiktheidsuitkering (WIA) vanuit het UWV ontvangt. Je bent dan nog wel officieel in dienst van je werkgever. Er blijken vele duizenden mensen te zijn met een slapend dienstverband. Het komt dus veel vaker voor dan je denkt en die situatie kan feitelijk voortduren totdat je in aanmerking komt voor een AOW uitkering (de algemene staats pensioenvoorziening).

Heeft dat verder nog gevolgen voor mij?
Nee, daar merk je verder niets van. Er zit echter wel een groot nadeel aan: je loopt namelijk je recht op een transitievergoeding mis als jouw werkgever nog geen ontslag bij het UWV voor jouw heeft aangevraagd.

Wat kan ik dan doen?
Wij kunnen jou en je werkgever helpen om jouw slapend dienstverband te beëindigen en te zorgen dat jij je transitievergoeding ontvangt.

Wil je meer weten, neem dan contact met ons op via info@berekenjetransitievergoeding.nl.

Heb ik recht op een transitievergoeding bij een slapend dienstverband?

Ja, bij een slapend dienstverband heb je recht op een transitievergoeding. Hier zijn echter verschillende regels en voorwaarden aan verbonden. Wil je meer weten, neem dan contact met ons op via info@berekenjetransitievergoeding.nl.

Hoe werkt Bereken je Transitievergoeding?

Wij schrijven formeel je werkgever aan met het verzoek je transitievergoeding aan jou uit te betalen. Wanneer je werkgever heeft uitbetaald, ontvangen wij via een machtiging onze succes-fee van 17,5% van je bruto transitievergoeding.

Check vrijblijvend of je recht hebt op geld!