Mijn situatie

Heb ik ook recht op een transitievergoeding als ik mijn baan kwijt ben door corona?

Die vraag wordt ons wekelijks meerdere keren gesteld.

Het korte antwoord daarop is: ja. Er zijn op het moment helaas veel bedrijven die moeten bezuinigen of reorganiseren omdat er minder werk te doen is of omdat hun omzet is teruggelopen. Daardoor worden contracten niet verlengd of moeten mensen zelfs worden ontslagen. Als dit bij jou het geval is, dan heb je waarschijnlijk recht op de transitievergoeding.

Toch zijn er ook gevallen waarbij je geen recht hebt op transitievergoeding, ook al heeft het coronavirus hier misschien wel mee te maken. Ben je op staande voet ontslagen, dan is het jouw eigen schuld dat je je baan kwijt bent en dan heb je geen recht op een transitievergoeding. En wanneer je ex-werkgever door de rechter failliet is verklaard, kun je helaas ook geen transitievergoeding claimen.

Weet je niet zeker of je recht hebt op een transitievergoeding? Stuur dan een mail naar info@berekenjetransitievergoeding.nl. Leg hierin zo duidelijk mogelijk je situatie uit. Hopelijk kunnen wij je dan helpen.

Ben jij je baan kwijt door corona en heb jij recht op een transitievergoeding? Bereken en claim deze dan meteen!

Wat is een slapend dienstverband precies?
Een slapend dienstverband betekent dat je na 2 jaar ziek / arbeidsongeschikt te zijn geweest nog steeds thuis zit en niet ontslagen bent. Na twee jaar hoeft de werkgever jouw loon niet meer uit te betalen omdat je dan een arbeidsongeschiktheidsuitkering (WIA) vanuit het UWV ontvangt. Je bent dan nog wel officieel in dienst van je werkgever. Er blijken vele tien duizenden mensen te zijn met een slapend dienstverband. Het komt dus veel vaker voor dan je denkt, en die situatie kan voortduren totdat je in aanmerking komt voor een AOW-uitkering (het basispensioen van de staat).

Als ik een slapend dienstverband heb, heeft dat dan gevolgen voor mij?

Nee, daar merk je verder niets van. Er zit echter wel een groot nadeel aan: je loopt namelijk je recht op een transitievergoeding mis als jouw werkgever nog geen ontslag voor jou heeft aangevraagd bij het UWV.

In november 2019 heeft de Hoge Raad, in Nederland het hoogste rechtsorgaan, bepaald dat de werkgever kan worden verplicht om een dergelijk slapend dienstverband te ontbinden, door ontslag aan te vragen bij het UWV. De werkgever zal dan ook een transitievergoeding moeten betalen. Over deze uitspraak kun je meer lezen via deze link: Hoge Raad verplicht einde aan ‘slapend dienstverband’.

Wat kan ik doen?

Ben jij ‘ziek uit dienst’, zonder ontslag en is jouw arbeidsovereenkomst nooit ontbonden via het UWV? Krijg jij nu een arbeidsongeschiktheidsuitkering (WIA) van het UWV? Dan heb jij mogelijk ook een slapend dienstverband. Wij kunnen jou en je werkgever helpen om jouw slapende dienstverband te beëindigen en te zorgen dat jij je transitievergoeding ontvangt. Neem contact met ons op via info@berekenjetransitievergoeding.nl.

Corona- Ingrijpende invloed op horecabranche

Het coronavirus roert zich nu al bijna een jaar in ons land en zorgt ook tijdens de tweede golf voor ingrijpende gevolgen voor de horecabranche. Op zondag 15 maart 2020 zijn er voor de eerste keer verregaande maatregelen vanuit de overheid genomen om het virus te bestrijden. Alle eet- en drinkgelegenheden sloten de deuren, in eerste instantie t/m 6 april. Met alle begrip voor dit besluit, heeft het een desastreuze invloed op de horecasector. Op 1 juni mochten de meeste horeca gelegenheden weer open, met de nodige aanpassingen en altijd met een maximaal aantal bezoekers in een ruimte.

Inmiddels hebben we de piek van de tweede golf bereikt. Op dinsdag 13 oktober 2020 heeft het kabinet aangekondigd dat de horeca opnieuw zal moeten sluiten. Op woensdag 14 oktober om 22:00 zouden de deuren gesloten worden, voor een periode van ieder geval vier weken. Op dit moment is er nog geen concreet vooruitzicht wanneer men de deuren weer kan openen, tot groot ongenoegen van de horeca. Verschillende ondernemers hebben daarom een statement gemaakt, waarin zij aangeven hun horecazaak op 17 januari te openen, ongeacht of dit aansluit bij de dan geldende maatregelen. Ondertussen werkt KHN aan een routekaart om een gefaseerde heropening te faciliteren.

De vraag van dit moment; wanneer gaat de horeca weer open in Nederland? Vanaf woensdag 14 oktober 22:00 heeft de horeca namelijk opnieuw haar deuren gesloten. De basisregels betreffende 1,5 meter afstand en thuisblijven wanneer je verkouden bent blijven van kracht.

Naast de geldende maatregelen, is vanaf 1 december 2021 ook een landelijke mondkapjesplicht ingegaan.
Het moge duidelijk zijn dat het opnieuw sluiten van de horeca een ontzettende klap is.
Bron: https://www.kolibriepayroll.nl/corona

Ben je jouw baan verloren als gevolg van een faillissement, reorganisatie of andere situatie? Kijk of je recht hebt op een transitievergoeding!

De coronacrisis heeft de cultuursector stevige klappen toegebracht

De ontwikkelingen rond het coronavirus volgen elkaar snel op. Op 12, 15, 23 en 31 maart heeft het kabinet verscherpte maatregelen en adviezen afgekondigd op basis van de expertise van het RIVM. Dit raakt iedereen, maar in het bijzonder de cultuursector.

De impact van het coronavirus heeft enorme gevolgen voor de cultuursector. Maar erger nog, die impact raakt ook jou als culturele organisatie en/of zzp’er. Alles wat cultuur ons biedt, staat onder druk: geen cultuureducatie op scholen, geen bezoek aan culturele instellingen door klassen, geen ontmoetingen rond cultuurbeoefening en geen verbindingen tussen cultuur en andere sectoren, zoals zorg en welzijn.
Uit een eerste inventarisatie door KNMO, Koornetwerk Nederland, Raad van 12 en LKCA blijkt dat de schade voor culturele verenigingen nu al minimaal 12 miljoen euro bedraagt.
Wat doe je als je werkzaam bent in de culturele sector? Het sluiten van de deuren betekent het afgelasten van concerten en voorstellingen. En net als in de sport waar trainingen niet doorgaan, worden ook bij cultuurverenigingen repetities en bijeenkomsten afgeblazen.
Scholen, culturele instellingen en zelfstandigen zoeken naar manieren om op afstand les te geven, contact te houden en cultureel actief te blijven…

Bron: https://www.lkca.nl/artikel/impact-coronavirus-in-de-cultuursector/

Ben je jouw baan verloren als gevolg van een faillissement, reorganisatie of andere situatie? Kijk of je recht hebt op een transitievergoeding!

De impact van het coronavirus op de Nederlandse Evenementenbranche

Ondernemers in de Nederlandse evenementenbranche zien bijna de helft van hun verwachte omzet van € 7,4 miljard, oftewel € 3,5 miljard, verdampen door de coronacrisis. Dat heeft dramatische gevolgen voor de werkgelegenheid, naar verwachting gaan 48.000 werkplekken verdwijnen. De effecten van eventuele nieuwe of verlenging van de bestaande maatregelen zijn hierin nog niet meegenomen.
Bron: https://ideaonline.nl/impact-coronacrisis-op-nederlandse-evenementenbranche-catastrofaal/

EVENEMENTEN CORONA HULPPAKKET – Er wordt nog eens 3,7 miljard euro extra uitgetrokken om steun te bieden aan de zwaarst getroffen sectoren in Q4 2020 en Q1 2021. Daarbij wordt naast horeca ook consequent de evenementensector genoemd. De geplande versobering van het hulppakket is daarmee van de baan en wordt zelfs op delen uitgebreid.
De TVL blijft bestaan voor bedrijven die 30% of meer omzetverlies hebben. Daarbij varieert de tegemoetkoming van 50% bij 30 procent omzetverlies tot 70% bij 100 procent omzetverlies. Tijdens de persconferentie werd ook nog benoemd dat voor een zwaar getroffen sector als de evenementensector, de belastingachterstand verspreid mag worden tot maximaal 5jaar. Hieronder het officiële besluit van het kabinet:
Het kabinet breidt het steun- en herstelpakket voor banen en economie op delen verder uit. Ook ziet het af van de geplande versoberingen van de steunmaatregelen. Er komt extra tegemoetkoming voor bedrijven met hoge omzetverliezen, bijvoorbeeld omdat zij door de corona-maatregelen gesloten zijn. Met deze uitbreiding en versterking van het vangnet wil het kabinet zoveel mogelijk voorkomen dat Nederlanders hun baan of bedrijf verliezen, nu het virus langdurig impact heeft op delen van de economie.
Met deze versterking is een bedrag van 3,7 miljard euro gemoeid. Dat komt bovenop de 33,7 miljard euro die de steun- en herstelpakketten tot nu toe hebben gekost. Hoewel de verwachting is dat volgend jaar verder herstel plaatsvindt, zal de werkloosheid in eerste instantie verder oplopen. Faillissementen en ontslagen nemen onvermijdelijk toe. Daarom zet het kabinet de steun voort.
Bron: https://www.eventbranche.nl/nieuws/37-miljard-euro-extra-steun-22035.html

Ben je jouw baan verloren als gevolg van een faillissement, reorganisatie of andere situatie? Kijk of je recht hebt op een transitievergoeding!

Check vrijblijvend of je recht hebt op geld!